Archiveslưu trữ

  • Vietnamese
  • English

2017

Ngày 6 tháng 7 2017
Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong &Tập đoàn Hóa chất Công nghiệp SekisuiTài liệu phát biểu tại họp báo chung
Ngày 7 tháng 3 2017
Chúng tôi đổi tên công ty từ Sekisui Việt Nam Pipe Solutions sang Công ty TNHH Sekisui Việt Nam

2017

Oct. 19, 2017
Capital Participation in a Plastics Manufacturer in North Vietnam
July 6, 2017
Capital Participation in a Plastics Manufacturer in Vietnam
Mar. 7, 2017
We changed the company name from Sekisui Vietnam Pipe Solutions to Sekisui Vietnam.
icon