• HOME
 • Privacy Policy

Privacy PolicyChính sách bảo mật

 • Vietnamese
 • English

Chính sách bảo mật này quy định rằng dữ liệu cá nhân của bạn cung cấp cho CÔNG TY TNHH SEKISUI VIỆT NAM (sau đây gọi là “Sekisui”) thông qua URL:https://www.sekisuichemical.com/sekisuivietnam/ (“Trang web”) hoặc thông qua bất kỳ phương thức nào khác sẽ được SEKISUI sử dụng và bảo vệ theo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; hay được gọi là “PDPD”) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.

Bằng việc đọc Chính sách bảo mật này, với tư cách là đối tác kinh doanh hoặc người sử dụng website, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của Sekisui và việc Sekisui sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn không chấp nhận hoặc đồng ý với Chính sách bảo mật này, vui lòng rời khỏi Trang web ngay lập tức, ngừng sử dụng thêm bất kỳ tài liệu nào bạn có được từ Trang web và không cung cấp cho Sekisui bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân với những mục đích sau:

 • Để tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm trả lời các thắc mắc của bạn, liên lạc với bạn hoặc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi;
 • Giám sát việc sử dụng, tùy chỉnh, đo lường và cải thiện các dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi;
 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng mà bạn yêu cầu (bao gồm nhận dạng bạn và tiến hành xử lý yêu cầu dịch vụ của bạn);
 • Liên hệ với bạn khảo sát về sự hài lòng của khách hàng và tìm hiểu thị trường;
 • Gửi thông tin tiếp thị, dịch vụ và khuyến mại mà bạn yêu cầu hoặc được sự đồng ý của bạn;
 • Đảm bảo an toàn và an ninh tại địa điểm của chúng tôi;
 • Tiến hành hoạt động tuyển dụng;
 • Vận hành hệ thống tố cáo hoặc các vấn đề pháp lý khác; và
 • Đảm bảo công ty chúng tôi tuân thủ mọi nghĩa vụ hợp pháp theo luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ không thu thập những dữ liệu cá nhân không cần thiết và sẽ không sử dụng thông tin của bạn theo bất kỳ cách nào khác với nội dung của Chính sách bảo mật này.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng theo các quy tắc nội bộ liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu do chúng tôi triển khai. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân khi chưa nhận được sự đồng ý của bạn, trừ khi chúng tôi có sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn hoặc có những trường hợp ngoại lệ được quy định tại PDPD mà không cần sự đồng ý trước của bạn.
Ngoài các trường hợp được bạn đồng ý, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp cần thiết:

 • Để ký kết hợp đồng với bạn
 • Để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi,
 • Trong các tình huống khẩn cấp yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân ngay lập tức để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bạn hoặc tính mạng và sức khỏe của cá nhân khác, hoặc
 • Vì lợi ích của cộng đồng trong trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hội, thiên tai, dịch bệnh; hoặc tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng không bắt buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp; hoặc đấu tranh chống bạo loạn, khủng bố, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi thu thập loại dữ liệu cá nhân nào?

Chúng tôi có thể sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân sau:

 1. Dữ liệu cá nhân cơ bản:

  • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
  • Ngày, tháng, năm sinh;
  • Giới tính;
  • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh;
  • Nơi thường trú, nơi tạm trú;
  • Nơi ở hiện tại;
  • Quê quán;
  • Địa chỉ liên hệ;
  • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
  • Quốc tịch;
  • Hình ảnh của cá nhân;
  • Email cá nhân;
  • Số điện thoại nhà;
  • Số điện thoại cầm tay;
  • Tình trạng hôn nhân; và
  • Thông tin về tài khoản số của cá nhân;
  • Thông tin liên quan đến hệ thống tố cáo và các vấn đề pháp lý khác;
 2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

  • Thông tin về sức khỏe (bao gồm nhưng không giới hạn Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân, thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân, tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu và kết quả khám sức khỏe);
  • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
  • Thông tin tài chính (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về tài khoản)

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của khi bạn:

 • Mua hàng với chúng tôi;
 • Đăng ký trên một trong các trang web của chúng tôi;
 • Ứng tuyển công việc;
 • Đăng ký nhận quảng cáo qua email và các thông báo khác;
 • Tới thăm văn phòng hoặc sự kiện của chúng tôi;
 • Điền vào bản khảo sát; và
 • Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho ai?

Đối với một số mục đích nhất định, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba như:

 • Các công ty thuộc tập đoàn, công ty mẹ;
 • Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng hoặc thỏa thuận đã ký kết với bạn;
 • Cơ quan chính phủ mà chúng tôi được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật hiện hành;
 • Các cố vấn, kiểm toán viên, kế toán và luật sư của chúng tôi; Và
 • Bộ xử lý dữ liệu của chúng tôi, có thể là chi nhánh của Sekisui hoặc các bên không liên quan.

Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Vì chúng ta là một phần của Tập đoàn toàn cầu Sekisui nên có thể đôi khi chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân với các Công ty thuộc Tập đoàn nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Ngay cả trong những trường hợp trên, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật thông tin đối với việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.

Quyền của chủ thể dữ liệu

 1. Quyền truy cập

  Bạn được truy cập để xem bất kỳ thông tin các nhân nào mà chúng tôi đang xử lý, và có quyền yêu cầu cung cấp các thông tin về:

  • Các dữ liệu các nhân của bạn đang được lưu trữ;
  • Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân;
  • Người sẽ/đã nhận hoặc được tiết lộ về các thông tin cá nhân;
  • Thời gian dự định lưu trữ dữ liệu cá nhân; Và
  • Nguồn thông tin, trong trường hợp những thông tin đó không được cung cấp trực tiếp từ bạn
 2. Quyền chỉnh sửa

  Nếu bạn thấy rằng chúng tôi đang lưu trữ dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác về bạn, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa và/hoặc hoàn thiện thông tin và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó sớm nhất có thể.

 3. Quyền xóa dữ liệu

  Bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình hoặc hạn chế xử lý dữ liệu theo PDPD.

 4. Quyền phản đối

  Bạn có quyền phản đối hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu. Bạn cũng có quyền đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Xin lưu ý rằng các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trước khi rút lại sự đồng ý là hợp pháp và hợp lệ.

 5. Quyền chuyển giao dữ liệu

  Bạn có quyền khôi phục một số dữ liệu cá nhân của mình để sử dụng cho riêng mình hoặc chuyển chúng cho công ty/doanh nghiệp khác theo các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 6. Các quyền khác

  Theo PDPD, bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện và thực hiện các biện pháp tự bảo vệ.

Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật như thế nào?

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp và hành động phòng ngừa hợp lý để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi nỗ lực hết mình để bảo vệ bạn và thông tin của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc tiêu hủy trái phép.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình khi truy cập Internet. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối về sự bảo mật của thông tin bạn gửi qua Internet.

Những hậu quả, thiệt hại không lường trước có thể xảy ra

Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi, việc xử lý dữ liệu cá nhân vẫn tồn tại nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý nhầm, chẳng hạn như nếu nhân viên Sekisui gửi email đến không đúng người nhận hoặc để quên tài liệu trên phương tiện giao thông công cộng. Sekisui có các chính sách và quy trình mà tất cả nhân viên phải làm quen để đảm bảo thông tin của chúng ta được giữ an toàn và bí mật.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sau khi nhận được dữ liệu (cùng với sự đồng ý và ủy quyền của bạn cho việc thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này). Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, trừ khi chúng tôi bắt buộc phải xóa dữ liệu theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu từ bạn (tùy điều kiện nào đến trước).

Theo đó, thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ít nhất trong thời gian bạn làm việc cho Sekisui và :

 • Tuân theo thời hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành; Và
 • Chừng nào còn cần thiết và/hoặc phù hợp với chính sách nội bộ của chúng tôi (i) để chúng tôi có thể tự bảo vệ mình trước mọi khiếu nại pháp lý; hoặc (ii) cho mục đích quản lý, điều hành và bảo trì (bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống kỹ thuật, an ninh, lưu trữ hồ sơ, quản lý rủi ro, kiểm toán, giám sát và/hoặc các biện pháp giám sát).

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em mà không có sự cho phép của phụ huynh. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và cho rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng việc điền thông tin vào mẫu liên hệ trên trang web và chúng tôi sẽ tiến hành các bước xử lý tiếp theo.
Liên hệ - Công ty TNHH Sekisui Việt Nam

Các trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được quản lý bởi các bên thứ ba mà các chính sách bảo mật của họ có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi không chứng thực hay đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web của bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó, ngay cả khi chúng xuất hiện như một phần của trang web này. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho các bên thứ ba hoặc được các bên thứ ba này thu thập sẽ không được bảo vệ bởi Chính sách bảo mật này. Nếu bạn kết nối đến hoặc truy cập vào bất kỳ trang web nào của các bên thứ ba này, vui lòng xem lại chính sách bảo mật tương ứng của họ.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các biện pháp bảo mật hoặc quyền riêng tư được bao gồm hoặc vận hành bởi các nhà điều hành trang web của bên thứ ba.

Các câu hỏi và khiếu nại khác

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc không hài lòng với cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng việc điền thông tin vào mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi theo đường liên kết dưới đây:
Liên hệ - Công ty TNHH Sekisui Việt Nam

Sekisui Vietnam Co., Ltd.

This Privacy Policy sets out how your personal data provided to SEKISUI VIETNAM CO., LTD. (“Sekisui”) through the URL: https://www.sekisuichemical.com/sekisuivietnam/ (“Site”) or any other means will be used and protected by SEKISUI in accordance with the Personal Data Protection Decree (i.e. Decree No. 13/2023/ND-CP; better known as the “PDPD”) effective from July 1, 2023.

By accessing this Privacy Policy, you as a business partner or a web user, accept and agree to be bound by Sekisui’s Privacy Policy governing the manner and use of your personal data by Sekisui. If you do not accept or agree with this Privacy Policy, please leave the Site immediately and cease any further use of any materials you have obtained from the Site and not provide Sekisui with any of your personal data.

Why do we collect your personal data?

We process your personal data for the following purposes:

 • To conduct our business, including to respond to your queries, to otherwise communicate with you, or to carry out our obligations arising from any agreements entered into between you and us;
 • To monitor use of, customize, measure and improve our services, content and advertising;
 • To provide services and customer support you request (including identifying you and processing your request of services);
 • To contact you for customer satisfaction surveys and research purposes;
 • To send you marketing, service updates and promotional offers you request or under your consent;
 • To keep safety and security in our premises;
 • To conduct recruitment activity;
 • To operate for whistle-blowing system or other legal matters; and
 • To ensure our compliance to any legitimate obligations under applicable laws.

We will not collect unnecessary personal data and will not process your information in any way other than as described in this Privacy Policy.

We process your personal data under internal rules regarding the data protection implemented by us. We will not disclose or otherwise make available your personal data in a manner that is not in accordance with your consent, unless we have your prior written consent or there are exceptions granted by the PDPD without requiring your prior consent.
Other than where justified by your consent, we will usually process your Personal Data where necessary:

 • for the performance of contracts entered into with you,
 • to ensure compliance with our legal obligations,
 • in emergency situations that require immediate processing of personal data, for protecting your life and health or the life and health of others, or
 • in the public interest in case of emergency for national defense, national security, social safety and order, natural disasters, diseases; or potential risks to national security, but not required to declare a state of emergency; or to fight against riots, terrorists, criminals and other law violations in accordance with the law.

What kind of personal data do we collect?

We may collect your following personal data:

 1. Basic Personal Data

  • Name;
  • Date of Birth;
  • Sex;
  • Place of birth registration;
  • Place of Residence;
  • Current Place of Residence;
  • Home Town;
  • Address;
  • Information about Family Relationships (parents, children);
  • Nationality;
  • Picture of Indivisuals;
  • Personal Email;
  • Home Telephone Number;
  • Mobile Telephone Number;
  • Marital Status;
  • Information about an individual's digital account; and
  • Information relating to whistle-blowing system and other legal matters
 2. Sensitive Personal Data

  • Health information (including, but not limited to, information about inherited or acquired genetic characteristics of an individual, information about individual biological characteristics, information about physical properties, health status and private life are recorded in medical records, not including blood type information and health checkup results);
  • Geolocation Information; and
  • Payment Information (including, but not limited to, payment card number) .

How do we collect your personal data?

We may collect your personal data when you:

 • Make a purchase with us;
 • Register on one of our sites;
 • Apply for a job;
 • Sign up for our email newsletters and other notifications;
 • Visit our premises or events;
 • Fill out a survey; and
 • Contact us.

Who do we share and disclose your personal data?

For certain purposes, we may share and disclose your personal data with third parties such as:

 • Group companies, parent companies;
 • Business partners, suppliers and sub-contractors relevant to the performance of our obligations under contracts or agreements entered into with you;
 • The government authority to which we are required to disclose your Personal Data in order to comply with applicable law;
 • Our advisors, auditors, accountants and lawyers; and
 • Our data processors, which may be affiliates of Sekisui or unrelated parties.

Transfers outside Vietnam

As we are part of the worldwide Sekisui Group structure, there may be occasions when we will share personal data with Group companies outside Vietnam.

Needless to say, even in these situations, we will strictly adhere to the privacy regulations for data transfers outside Vietnam.

What are your rights?

 1. Right to access

  You have the right to access any personal information that we process about you and to request information about:

  • what personal data we hold about you;
  • the purposes of the processing;
  • the recipients to whom the personal data has been/will be disclosed;
  • how long we intend to store your personal data; and
  • if we don’t collect the data directly from you, information about the source.
 2. Right to rectification

  If you believe that we are holding incomplete or inaccurate data about you, you have the right to ask us to correct and/or complete the information and we will endeavor to do so as soon as possible.

 3. Right to erasure

  You have the right to request erasure of your personal data or to restrict data processing in accordance with the PDPD.

 4. Right to object / opt-out

  You have the right to object to or restrict data processing. You also have the right to give or withdraw your consent to the processing of your personal data. Please note that personal data processing activities carried out prior to the withdrawal of consent are lawful and valid.

 5. Right to data portability

  You have the right to recover some of your personal data for your own use or to transmit them to another company/enterprise in the conditions in accordance with the applicable laws.

 6. Other rights

  Under the PDPD, you have the right to claim damages, initiate legal proceedings and take measures for self-protection.

How your personal data to be secured?

We take all reasonable measures and precautions to protect and secure your personal data. We work hard to protect you and your information from unauthorized access, alteration, disclosure or destruction.

We recommend you take every precaution in protecting your personal data when you are on the Internet. While we strive to protect your personal data, we are unable to give an absolute assurance for the security of the information you transmit over the Internet.

Unexpected consequences and damages that are likely to occur

Despite our best efforts, the processing of your personal data may fom time to time involve the risk of data leakage or mishandling, for example, if a Sekisui employee sends an email to the wrong recipient or leaves documents on public transportation. Sekisui has policies and procedures that all employees must be familiar with in order to ensure that our information is kept secure and confidential.

How long do we keep your personal data?

We will begin processing your personal data once we receive it (together with your consent and authorization for the collection, use, processing and disclosure of your personal data in accordance with this Privacy Policy). We will retain your personal data for as long as necessary to fulfill the purposes for which the personal data was collected, unless we are required to do so by law or you request otherwise (whichever is earlier).

Accordingly, the start and end time of the processing of your personal data will be at least for the duration of our relationship with you and for:

 • the period required by applicable laws; and
 • as long as reasonably necessary and/or in accordance with our internal policies (i) for us to be able to defend ourselves against any legal claims; or (ii) for management, administration, and maintenance purposes (including, but not limited to, technical systems, security, record-keeping, risk management, audit, monitoring and/or surveillance measures).

Children’s privacy

It is not our intention to collect personal information from children without necessary parental consents. If you are a parent or legal guardian and think that your child has given us information, you can contact us using the contact form on the Site (also accessible at the following URL) and we will take appropriate steps.
Contact Us - SEKISUI VIETNAM CO., LTD.

Third party web sites

The Site may contain links to other web sites hosted by third parties whose privacy practices may differ from us. We do not endorse or make any representations about these third party websites and will not be responsible for the privacy practices or the content of these sites, even if they appear as part of this Site. The personal data you choose to provide to or that is collected by these third parties is not covered by this Privacy Policy. If you link to or otherwise visit any these third party websites, please review their respective privacy policie.

We expressly disclaim to the maximum extent permissible at law any liability for the security or privacy practices included on or operated by the operators of third party websites.

Further questions & complaints

If you have any further questions or wish to lodge a complaint regarding the processing of your personal data, or if you are not satisfied with how we have handled your information, please contact us using the contact form on the Site (also accessible at the following URL).
Contact Us - SEKISUI VIETNAM CO., LTD.

Sekisui Vietnam Co., Ltd.

icon